Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 
 

 
 
povinné zverejňovanie
 

 

OZNAM: Od 1.7.2016 prebehla na našom webe kompletná zmena zverejňovania v súlade s platnými zákonmi.
Všetky zmluvy a faktúry boli nahraté do nového systému a dátumy ich zverejnenia sa nemusia zhodovať so skutočným dátumom zverejnenia.
Za toto sa ospravedlňujeme.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie "Výmena podláh v triedach na 3. poschodí v budove školy" - nutná obhliadka - 15.02. 2018

PREHĽAD NEAKTUÁLNYCH VÝZIEV

INÉ ZVEREJŇOVANIE
Protokol o zverení nehnutlného majetku mestskej časti Ružinov do správy ZŠ Pavla Marcelyho

 

Zverejnené zmluvy nenahraté v novom systéme: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

aktualizované dňa: 4. 4. 2017