Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
žiaci

aktuality

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1.A
23
Mgr. Pašková
1.B
23
Mgr. Saltzerová
1.C
24
Mgr. Koděrová
1.D
24
Mgr. Juhászová
2.A
22
Mgr. Szilárdy
2.B
25
Mgr. Kissová
2.C
24
Mgr. Hašíková
3.A
24
PaedDr. Melcerová
3.B
25
Mgr. Maťašovská
3.C
24
Mgr. Slivovská
3.D
24
Mgr. Jánska
4.A
26
Mgr. Smoláriková
4.B
27
Mgr. Kovárová
4.C
26
PaedDr. Palečková
5.A
27
Mgr. Drinková
5.B
26
Mgr. Horváthová
5.C
26
Mgr. Bibel
5.D
28
Mgr. Deglovič
6.A
26
Mgr. Mudrochová
6.B
26
Mgr. Škerková
6.C
27
Mgr. Košová
6.D
26
RNDr. Galuščáková
7.A
29
Mgr. Hadová
7.B
29
Mgr. Králová
7.C
29
Ing. Jurčovičová
8.A
23
Mgr. Kováčová
8.B
22
Mgr. Pitko
8.C
21
Mgr. Domoráková
9.A
28
Mgr. Pálová
9.B
31
Mgr. Bálintová