Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 
 

 
 
zamestnanci školy

zamestnanci

vedenie školy

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Riaditeľ Mgr. Gabriel Kalna zsdrienova @ centrum.sk
Zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Dagmar Dubinová dagmardu @ zoznam.sk
Zástupkyňa pre II. stupeň PaedDr. Katarína Procházková mamina.prochazkova @ gmail.com
Zástupkyňa pre ŠKD Mária Špotáková majka.spotakova @ gmail.com

učitelia 1. stupňa

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Mgr. Eva Bodláková eva.bodlakova @ gmail.com
Mgr. Miroslav Deglovič mdeglovic @ panter-pmd.sk
Mgr. Marta Hašíková ninuska2003 @ gmail.com
Mgr. Monika Jánska kovmo @ atlas.sk
Mgr. Ema Juhászová juhaszovaema @ pobox.sk
Mgr. Lucia Kissová lucia.kiss @ chello.sk
Mgr. Eva Koděrová eva.koderova @ gmail.com
Mgr. Zlata Kovárová zlata.kovarova1 @ centrum.sk
Mgr. Andrea Marhefková anj.marhefkova @ gmail.com
Mgr. Zdenka Maťašovská* zdenka.matasovska @ centrum.sk
PaedDr. Eva Melcerová melcerovastar @ gmail.com
PaedDr. Miriam Palečková miriam.paleckova @ gmail.com
Mgr. Zuzana Pašková zuzana_paskova @ centrum.sk
Mgr. Anastázia Saltzerová anastazia.saltzerova @ azet.sk
Mgr. Dagmar Slivovská dadaalberty @ gmail.com
Mgr. Miriam Smoláriková smolarikova.m @ gmail.com
Mgr. Gustáv Szilárdy g.szilardy @ gmail.com
Mgr. Eva Šumná Melcer* sumna.melcer @ gmail.com
Mgr. Katarína Zielosková zieloskovak @ gmail.com
Ing. Mária Žlnková mzlnkova @ centrum.sk

učitelia 2. stupňa

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Mgr. Martin Bajzík martinbajcy @ gmail.com
Mgr. Katarína Bálintová katarka.balintova @ gmail.com
Mgr. Ľubica Bibel bibel.lubica @ gmail.com
Mgr. Erika Borovská erzaborovska @ gmail.com
Mgr. Jana Danišová janadanisova91 @ gmail.com
Mgr. Renáta Domoráková domorakova.renata @ gmail.com
Mgr. Lucia Drinková ludrinkova @ gmail.com
PaedDr. Silvia Gajdošová silviag8 @ gmail.com
RNDr. Mária Galuščáková galuscakova @ pobox.sk
PaedDr. Vincent Gimera vincgimera @ yahoo.co.uk
Mgr. Lucia Hadová lucia.had @ hotmail.sk
Mgr. Norbert Hajský prievoz @ ecav.sk
Mgr. Klaudia Horváthová klaudiahorvathova @ hotmail.com
Mgr. Lucia Hostinská lucia.hostinska @ gmail.com
Ing. Jana Jurčovičová jurcovicovaj @ gmail.com
Mgr. Mária Košová izakovicova @ yahoo.co.uk
Mgr. Helga Kováčová kovacovah @ hotmail.com
Mgr. Ivana Králová iva1kralova @ gmail.com
Mgr. Ľubica Londarevová londarevova @ hotmail.com
Mgr. Katarína Mudrochová kmudrochova @ centrum.sk
Mgr. Lucia Pálová lcplv32 @ gmail.com
Mgr. Erika Pitko erikapitko @ yahoo.co.uk
Mgr. Anna Rumanová* rumanova.ana @ gmail.com
Mgr. Bibiána Škerková bibianaskerko @ gmail.com
Mgr. Miroslav Šmál smal.miroslav @ gmail.com
Mgr. Peter Švatarák petersvatarak @ gmail.com

školská družina

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Ing. Mária Baláková majavoska @ gmail.com
Valika Bočkayová bockayova.v @ gmail.com
Mgr. Anna Bodláková ata.bodlakova @ gmail.com
Monika Csölleiová monika.csolleiova @ centrum.sk
Mária Dubaiová dubaiovci @ gmail.com
Mgr. Renáta Hlubocká renata.hlubocka @ gmail.com
Jana Királyová* jkiralyova @ centrum.sk
Eva Kompišová evakompisova @ gmail.com
Mgr. Daniela Kováčiková see @ centrum.sk
Marianna Kovaľová mariannakovalova @ gmail.com
Katarína Krausová katarina.krausova991 @ gmail.com
Miriama Petríková petrikova.miriam689 @ gmail.com
Alena Šišková alensiskova @ centrum.cz
Beáta Topoľovská beata.topolovska @ gmail.com

odborní zamestnanci

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Špeciálna pedagogička PaedDr. Katarína Kevická Marčeková katkaskorka @ gmail.com
Školská psychologička PhDr. Miroslava Bojarová z.bojar @ chello.sk
Školská psychologička Renáta Nemčeková, PhD. slnecnice @ centrum.sk
Asistentka učiteľa Mgr. Katarína Poláčková polackovakatka @ zoznam.sk
Asistent učiteľa PhDr. Igor Peťko igor.petko2 @ gmail.com

nepedagogickí zamestnanci

(Pred použitím e-mailu odstráňte z adresy nadbytočné medzery pred a za zavináčom)
Asistentka riaditeľa Mária Kostolanská maria.kostolanska @ centrum.sk
Ekonómka Beata Benešová beata.benesova @ azet.sk
Správca siete Radoslav Glonec rglonec @ gmail.com
Školník Karol Hotový karolhotovy @ gmail.com
Vrátnička Eva Hotová
---
Upratovačka Rozália Ďuračová
---
Upratovačka Aranka Gorejová
---
Upratovačka Mária Kakašová
---
Upratovačka Darina Sarmányová
---

* materská dovolenka