Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 


 


 
 
Aj ty môžeš byť u nás úspešný...

home

 

ZŠ Pavla Marcelyho je zameraná na environmentálny rozvoj žiaka a informačné technológie. Máme oproti iným školám zvýšenú dotáciu anglického aj nemeckého jazyka. Nachádzame sa v tichom prostredí sídliska pri Štrkoveckom jazere, medzi ulicami Drieňová a Svidnícka, v prostredí plnom zelene a stromov. Vlastný areál pozostáva zo športového areálu s futbalovým ihriskom s cvičiacimi strojmi a s umelou trávou, volejbalovým ihriskom, bežeckou dráhou s doskočiskom a novými preliezkami v časti určenej pre Školský klub detí. V mesiacoch jarných, letných a jesenných je možné hrať plážový volejbal.

Naša škola ponúka už dlhé roky v prvom rade priateľské a podnetné prostredie so stabilným pedagogickým kolektívom, v ktorom žiaci absolvujú deväť rokov školskej dochádzky. Už od prvej triedy sa žiaci venujú výučbe anglického jazyka. Od šiesteho ročníka pribúda druhý cudzí jazyk - nemecký. Škola ponúka každoročne množstvo mimoškolských krúžkov a aktivít, pôsobia u nás dve základné umelecké školy a máme v ponuke aj jazykové kurzy a športovú prípravu. Prevádzka ŠKD je od 6:30 do 18:00. Škola participovala na piatich medzinárodných projektoch a zapája sa aj do mnohých iných akreditovaných projektov, súťaží, podujatí a grantov.

Vyučovanie a prevádzka školy sa realizuje v dvoch pavilónoch. Všetky triedy, učebne a chodby v oboch pavilónoch sú zrenovované novým školským nábytkom, vymaľované a premenené na príjemné prostredie vhodné na štúdium. Oba pavilóny sú chránené bezpečnostnými bránami a zabezpečovacím elektonickým systémom a spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom. V telocvični máme novú podlahu a doplnené športové náradie. Tretiu časť predstavuje areál pre ŠKD vybavený športovými a rekreačnými zariadeniami, oddychovou trávnatou plochou, novým pieskoviskom a cvičiacimi prvkami. Okrem tried majú žiaci možnosť navštevovať aj rôzne veľmi dobre vybavené odborné učebne, ako napríklad učebňu anglického jazyka, informatiky, fyziky, chémie alebo hudobnej výchovy. Postupne sa nám podarilo premeniť všetky triedy na multifunkčné miestnosti s notebookom a dataprojektorom, ktoré spĺňajú prísne požiadavky nielen EÚ, ale ja našich rodičov a žiakov. Možnosť príchodu detí do školy je z dvoch strán, z už spomínaných ulíc. Na Svidníckej ulici je možnosť parkovania. Žiaci, ktorí využívajú prostriedky MHD, môžu využívať autobusy č. 78, 50, 66, 75, zastávka je len 200 m od areálu školy. Tak isto je možné cestovať električkami č. 8 a 9.

Neustále pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni a zároveň pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu, aby naši učitelia i žiaci žili v podnetnejšom prostredí..

english