Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 
 

 
 
jedáleň

jedalen

 

Jedálny lístok

Všeobecné informácie pre stravníkov

e-mailová adresa (na odhlášky stravy):
skolskajedalen16@centrum.sk

tel.: 02/ 433 33 517