Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 

 
 
Darujte 2% z dane
 

Vážení rodičia a priatelia školy,

chcel by som sa Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2 percent z Vašich daní:

2008
0,00 EUR
---
2009
1 350,00 EUR
---
2010
11 589,92 EUR
---
2011
14 470,97 EUR
2012
17 786,71 EUR
2013
19 156,27 EUR
2014
23 022,57 EUR
2015
31 939,69 EUR
2016
25 273,83 EUR
2017
18 577,71 EUR


Všetky peniaze boli, sú a budú využívané na projekty pre našich žiakov a prispievajú ku kvalitnejšiemu
a zaujímavejšiemu životu na našej škole.


Ste jednoducho úžasní.

Vážení rodičia,

naše Rodičovské zduženie Cornus bolo úspešne zaradené do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.


Názov: Rodičovské združenie Cornus
Forma: občianske združenie
IČO: 42181747
SID: nevypĺňa sa
Adresa: Drieňová 16, 821 03  Bratislava

Ak budeme aj v tomto roku tak úspešní ako v roku minulom, kedy sme takouto formou získali 18 577,71 €, budeme môcť pokračovať v podpore projektov prospešných pre naše deti a školu,  ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných z 2% ste priebežne informovaní na webových stránkach školy v sekcii Rodičovské združenie Cornus a veríme, že ich účelným používaním sme si získali Vašu dôveru. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne  pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

Môžete využiť možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu) a my sa Vám poďakujeme aj prostredníctvom našej web/FB stránky. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu Vašich detí! Ďakujeme!

Mgr. Gabriel Kalna / riaditeľ školy

Ak sa  rozhodnete poukázať 2% našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

 

1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane dane do 15.2. 2018
- vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
- obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 1.5. 2018


Potvrdenie o zaplatení dane


Vyhlásenie a poučenie

 

2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:

- vypočítajte si 2% z dane z príjmov
- vyplňte príslušný formulár daňového priznania
- riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

VZOR A (pre tých, ktorí sú zamestnanci a robia si daňové priznanie sami):

VZOR B (pre tých, ktorí sú živnostníci alebo mali popri zamestnaní ešte iný príjem):

3. Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:

Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

 

4. PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

VZOR:

 

LETÁK NA STIAHNUTIE

Vážení rodičia,

ak máte záujem informujte vedenie školy o finančnej čiastke, ktorú ste škole venovali a my Vás môžeme uviesť v zozname poskytovateľov na našej webovej stránke.
Veríme, že touto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete  skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Ďakujeme