Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 

 
 
Darujte 2% z dane
 

Vážení rodičia a priatelia školy,

chcel by som sa Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2 percent z Vašich daní:

2008
0,00 EUR
---
2009
1 350,00 EUR
---
2010
11 589,92 EUR
---
2011
14 470,97 EUR
2012
17 786,71 EUR
2013
19 156,27 EUR
2014
23 022,57 EUR
2015
31 939,69 EUR
2016
25 273,83 EUR


Všetky peniaze boli, sú a budú využívané na projekty pre našich žiakov a prispievajú ku kvalitnejšiemu
a zaujímavejšiemu životu na našej škole.


Ste jednoducho úžasní.

Vážení rodičia,

naše Rodičovské zduženie Cornus bolo úspešne zaradené do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.


Názov: Rodičovské združenie Cornus
Forma: občianske združenie
IČO: 42181747
SID: nevypĺňa sa
Adresa: Drieňová 16, 821 03  Bratislava

Ak budeme aj v tomto roku tak úspešní ako v roku minulom, kedy sme takouto formou získali 25 273,83 €, budeme môcť pokračovať v podpore projektov prospešných pre naše deti a školu,  ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných z 2% ste priebežne informovaní na webových stránkach školy v sekcii Rodičovské združenie Cornus a veríme, že ich účelným používaním sme si získali Vašu dôveru. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne  pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

Môžete využiť možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu) a my sa Vám poďakujeme aj prostredníctvom našej web/FB stránky. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu Vašich detí! Ďakujeme!

Mgr. Gabriel Kalna / riaditeľ školy

Ak sa  rozhodnete poukázať 2% našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

 

1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2017 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane dane do 15.2. 2017
- vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
- obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2017


Potvrdenie o zaplatení dane


Vyhlásenie a poučenie

 

2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:

- vypočítajte si 2% z dane z príjmov
- vyplňte príslušný formulár daňového priznania
- riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2017 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

VZOR:

 

3. Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:

Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

 

4. PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2017, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

VZOR:

PO

 

LETÁK NA STIAHNUTIE

Vážení rodičia,

ak máte záujem informujte vedenie školy o finančnej čiastke, ktorú ste škole venovali a my Vás môžeme uviesť v zozname poskytovateľov na našej webovej stránke.
Veríme, že touto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete  skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Ďakujeme