Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
aktuality

aktuality

 

dôležité termíny

Podujatie Dátum Čas
Triedny aktív / inf. popoludnie 10.9.2018

1. st. - 16:30, 2. st. - 17:00

Rada rodičov 17.9.2018 17:00
Rada školy 24.9.2018 17:00

2018/2019

Dátum
Aktualizácia
16. 7. 2018
Organizácia vyučovania v prvom týždni školského roka 2018/19:

I. ročník
Pondelok - privítanie o 8:30 v telocvični, triedne aktívy s pani učiteľkami v triedach.
Utorok - Piatok - vyučovanie prvé tri hodiny s triednymi učiteľkami, od 10:40 pobyt v ŠKD
I. stupeň
Pondelok - 8:00-10:40 - potom pobyt v ŠKD
Utorok - vyučovanie do 11:40
od stredy riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu
II. stupeň
Pondelok - 8:00-10:40 - obed od 11:00
Utorok - vyučovanie do 11:40
od stredy riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu po 6. vyučovaciu hodinu.
ŠKD funguje od prvého dňa
16. 7. 2018 Začiatok šk. roka 2018/19 bude 3. septembra 2018 o 8:00 hod., príchod nových prvákov očakávame o 8:30 hod.
5. 6. 2018 Venujte pozornosť informáciám o spracovávaní osobných údajov na ZŠ Pavla Marcelyho: DOKUMENT 1, DOKUMENT 2
17.4.2018 Venujte pozornosť doplnenému vnútornému poriadku školy
17.4.2018 Dovoľujeme si Vás osloviť a zároveň informovať o našej snahe zrevitalizovať školský areál, hlavne jeho bežeckú dráhu.
darovací účet : SK66 0200 0000 0024 4049 3151. Nezabudnite, že pred darovaním treba uzatvoriť darovaciu zmluvu. Ďakujeme.