Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 

 
 

akcie a úspechy školy

 

Úspechy žiakov v školskom roku 2017/2018 s umiestnením

Deň

Súťaž

Zúčastnení žiaci

Umiestnenie

Zodpovedný pedagóg

28.9.2017

Cezpoľný beh – obvodné kolo

S. Blažek – 9.B
G. Dohňanská– 9.A
M. Šabíková – 9.B
L. Lachová – 7.B
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat

1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto

 

PaedDr. Gajdošová

12.10.2017

Cezpoľný beh-
Krajské kolo

Samuel Blažek – 9.B

3. miesto

PaedDr. Gajdošová

23.10.2017

Obvodné majstrovstvá v šachu – BA II

Michaela Smidová – 9.B

2.miesto

 

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladšie dievčatá

Czániková, Pócsová,Valovičová – 6.A

 

  1. miesto

PaedDr. Gimera

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – kat. dievčatá

Baloghová, Kittová -8.B
Šabíková, Nberiová – 9.B
Chudíková, Vizváryová – 7.C

 

  1. miesto

PaedDr. Gimera

16.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladší žiaci

Schneider, hronský, Šebesta,Fugersy. Jurčo, Šuba, Fronc, Tokoš, Koščál

 

3.miesto

PaedDr. Gajdošová

21.11.2017

Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise žiačok

Kittová -8.B
Červeňová – 9.B
Kučerová – 8.A

 

2.miesto

 

PaedDr. Gimera

23.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – starší chlapci

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

 

  1. miesto

PaedDr. Gajdošová

28.11.2017

Majstrovstvá obvodu vo florbale

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

1.miesto

PaedDr. Gajdošová

4.12.2017

Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok

Dohňanská, Šabíková K, Šabíková M., Baďurová, Kittová, Kučerová, Vizváryová

 

3.miesto

PaedDr. Gimera

12.12.2017

 

Projekt
Festival vody 2017

Š. Hlušák – 9.A
R. Matyšek – 9.A

Diplom za aktívnu účasť na súťažnej prehliadke projektov Festival vody 2017

Mgr. Jánska
Mgr. Pitko

23.1.2018

 

Okresné kolo
Šaliansky Maťko

 

Katarína Ollé – 4.C

1.miesto

PaedDr. Palečková

6.2.2018

Okresné kolo
Geografickej olympiády

M. Smidová 9.B
J. Mráz 9.A

4. miesto
5. miesto

Mgr. Borovská

 

20.2.2018

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Katarína Ollé 4.C

3.miesto

PaedDr. Palečková

 

Prehľad podujatí, súťaží a akcií v školskom roku 2017/2018

Termín

Názov akcie

Zodpovednosť

Počet zúčastnených

September

9.9.2017

Návšteva múzea

KLN, UHR

90

13.9.2017

Fit Camp prezentácia športových činností 1.A,B,C,D

Kovaľová,Hlubocká,
Baláková,Kompišová

80

13.9.2017

Bibiana- Emócie 3.A

Krausová

17

19.9.2017

Exkurzia spojená so súťažou – Mestská knižnica

Danišová

25

22.9.2017

 Dopravná situácia- 2.B,3.B 

Dubaiová,Šišková

40

22.9.2017

Národné múzeum – 4.A,4.C

Csolleiová, Bodláková

44

26.9.2017

Bábkové divadlo – Štuplík a Safaládka – 2.C, 3.A,3.D

Hašíková,Krausová, Kováčik., Špoták.

50

26.9.2017

Dopravná situácia- 2.C,4.B 

Topoľovská,Petríková

40

28.9.2017

Cezpoľný beh

Gajdošová

12

28.9.2017

Lezecká stena – projekt školy – 6.A

Mudrochová

25

28.9.2017

Výtvarná výchova v galérii – 5.B

Horváthová

25

29.9.2017

Európsky týždeň športu

Gajdošová, Gimera, RŠ

750

Október

4.10.2017

Výtvarná výchova v galérii – 6.C

Košová

25

4.10.2017

Exkurzia Hlohovec – štvrtý ročník

TU

76

5.10.2017

Lezecká stena – projekt školy – 6.B

Škerková

25

5.10.2017

Bibiana 4.C

Bodláková A.

25

6.10.2017

Bábkové divadlo – prvý ročník + II.C

TU

110

6.10.2017

Topliga – I. kolo – futbal pre III.,IV. ročník

Dubinová

12

6.10. 2017

Medická záhrada – 3.A

Krausová

18

10.10.2017

Školské kolo Olympiády v SJL

Hadová

10

12.10.2017

Lezecká stena – projekt školy – 6.C

Domoráková

22

12.10.2017

Krajské kolo – Cezpoľný beh -

Gajdošová

5

13.10.2017

Farmárska tržnica – 4.A,4.B,3.C

Csolleiová,Petríková,
Topoľovská

60

16.10.2017

Štrkovecké jazero – 1.C

Hlubocká

15

17.10.2017

Návšteva Botanickej záhrady – 2.C

Hašíková

22

17.10.2017

Čas premien – prednáška o dospievaní – 7. r. dievčatá

Hadová

60

17.10.2017

Štrkovec – Tržnica 3.D

Špotáková

15

18.10.2017

Štrkovec – Tržnica – 2.B,3.C

Dubaiová,Šišková

40

19.10.2017

Slovania v múzeu – 7.A

Borovská, Hadová

30

19.10.2017

Lezecká stena – projekt školy – 6.D

Galuščáková

24

20.10.2017

Štrkovec – Tržnica – 1.A,1.B

Kovaľová,Kompišová

40

20.10.2017

Súťaž seriál REX – 2.A,3.A,C,D,4.A,B,C

Bočkayová,Krausová,
Topoľovská,Špotáková
Csolleiová,Petríková,
Bodláková

100

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ – florbal ml. dievčatá

Gimera

8

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ – florbal dievčatá

Gimera

8

26.10.2017

Lezecká stena – projekt školy – 7.A

Hadová

25

27.10.2017

Haloween party

všetci

 

November

3.11.2017

Topliga – II. kolo – futbal pre III.,IV. ročník

Dubinová, Bočkayová

12

2.11.2017

Lezecká stena – projekt školy – 7.B

Králová

25

8.11.2017

Curling – projekt školy – 3.D

Jánska

23

8.11.2017

Štrkovecké jazero – 2.B,3.B              

Dubaiová,Šišková

40

9.11.2017

Lezecká stena – projekt školy – 7.C

Jurčovičová

25

10.11.2017

Bibliotéka, beseda so spisovateľom – 2.C, 3.A

Hašíková, Melcerová

44

7.,10.11.
2017

iBobor – ročníky 3 – 9

Galuščáková

223

10.11.2017

Bibiana – 4.C

Bodláková

25

14.11.2017

Učíme sa v Knižnici – návšteva Múzea pedagogiky

Škerková

25

14.11.2017

Bibiana -  3.D

Špotáková

16

15.11.2017

50. výročie školy

RŠ, ZRŠ 2

 

15.11.2017

Curling – projekt školy – 3.B

Manniová

22

15.11.2017

Výtvarná výchova v galaérii – 6.D

Galuščáková

25

16.11.2017

Riešenie vzťahov v triede – CPPP – 5.B

Králová

25

16.11.2017

Lezecká stena – projekt školy – 5.A

Drinková

25

16.11.2017

Komparo pre 8. a 9. ročník

125

16.11.2017

Florbal – mladší žiaci

Gimera

 

20.11.2017

Návšteva anglického divad. predstavenia – 5.,6.r.

Vyuč. ANJ

220

21.11.2017

OK v stolnom tenise

Gimera

5

21.11.2017

Bibiana -  3.C

Topoľovská

20

22.11.2017

Curling – projekt školy – 3.C

Slivovská

23

22.11.2017

Exkurzia – Sihoť – Vodárenské múzeum

Jánska

23

22.11.2017

Testovanie 5

RŠ, Domoráková

107

22.11.2017

Aurelium- Dom vedy a techniky – 7. a 8. ročník

TU

125

22.11.2017

Bavme sa vedou – pozorovanie cez mikroskop – SAV – 6. ročník

Galuščáková

105

23.11.2017

SBA – Minibasket show  - krúžok

Bočkayová

15

23.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ – florbal – starí žiaci

Gajdošová

8

23.11.2017

Lezecká stena – projekt školy – 8.B

Pitko

20

24.11.2017

Bibiana – 4.A,4.B

Csolleiová,Petríková

40

28.11.2017

Testy 9.B v voľbe povolania

Bojarová,Domoráková

30

29.11.2017

OK OSJL

Hadová

2

29.11.2017

Curling – projekt školy – 3.A

Melcerová

23

29.11.2017

Príprava na olympiádu – chémia -  SOŠCH

Kováčová

4

30.11.2017

Lezecká stena – projekt školy – 8.C

Domoráková

18

30.11.2017

Všetkovedko – vedomostná súťaž

Kovárová

65

December

5.12.2017

Deň otvorených dverí

všetci

 

6.12.2017

Mikulášske filmové predstavenie

všetci

750

6.12.2017

Mikulášský sprievod v ŠKD        

Špotáková

360

7.12.2017

Vianočná akadémia

ZRŠ 2, Hadová

250

7.12.2017

Lezecká stena – projekt školy – 8.A

Kováčová

 

8.12.2017

Školské kolo olympiády anglického jazyka

Kalna

15

8.12.2017

Topliga – III. kolo – futbal pre III., IV. ročník

Dubinová, Dubaiová

12

8.12.2017

Vystúpenie v Domove seniorov

Krausová,Špotáková

15

8.12.2017

Vianočné Trhy – 1.C,4.C

Hlubocká,Bodláková

40

9.12.2017

Vianočné tvorivé dielničky - ŠKD

Špotáková, vychováv.

100

9.12.2017

 Vianočný turnaj športových prípraviek

Bočkayová

9

11.12.2017

Div. predst. – Čarodejník z krajiny OZ – III.A,B,C,D., IV.A

TU

120

12.12.2017

Exkurzia – Rádio Expres

Melcerová

24

12.12.2017

Vianočné Trhy – 3.D 3.C

Špotáková,Topoľovská

30

12.12.2017

Prednášky k projektu Zdravá škola

Žlnková

105

12.12.2017

Festival vody

Pitko

3

13.12.2017

Pytagoriáda – 3.,4.,5. ročník

Pálová

 

13., 14.12.2017

Posedenie pri vianočke – I., II. stupeň

Hašíková

58

14.12.2017

Pytagoriáda – 6.,7.,8. ročník

Pálová

 

14.12.2017

Lezecká stena – projekt školy – 5.B

Horváthová

25

15.12.2017

Exkurzia do vianočnej Viedne

150

18.12.2017

Vianočná besiedka pre rodičov – III.C

Slivovská

23

19.12.2017

Beseda o anorexii

Žlnková

24

Január

9.1. – 17.1.

Kurz korčuľovania – 2.A,2.B,2.C

Bočkayová, Kováčiková Dubaiová

25

11.1.2018

Lezecká stena – projekt školy – 5.C

Košová

25

12.1.2018

Farmárska tržnica – 1.C,4.C                      

Hlubocká,Bodláková

50

12.1.2018

Kids – House – 3.A   

Krausová

20

16.1.2018

OK olympiády anglického jazykla

Kalna

4

18.1.2018

Lezecká stena – projekt školy – 5.D

Deglovič

25

18.1.2018

Návšteva divad. predstavenia – 2.B, 3.C

Kissová, Jánska

47

19.1.2018

Hudobná akadémia – 3. A 6. Ročník

Procházková

200

19.1.2018

D.K.–Ružinov výstava lega – 3.A,3.D

Krausová , Špotáková

40

21.-26.1.2018

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Gajdošová
Gimera

28

22.1.2018

Návšteva divad. predstavenia – 2.C, 3.A

Hašíková, Melcerová

42

23.1.2018

OK Šaliansky Maťko

Koderová, Škerková

4

24.1.2018

OK matematickej olympiády

Pálová

16

25.1.2018

Lezecká stena – projekt školy – 4.A

Smoláriková

23

25.1.2018

D.K. – Ružinov výstava lega – 1.D,4.A

Baláková,Csolleiová

40

29.1.-1.2.2018

Anglický týždeň

Kalna + angl. lektori

Celá škola

31.1.2018

Pozorujeme okolie školy – 1.B,1.A 

Kompišová,Kovaľová

30

február

1.2.2018

Lezecká stena – projekt školy – 4.B

Kovárová

25

6.2.2018

Podujatia tried 6.ABCD,7AC z dôvodu OK lymp.GEG

TU

160

6.2.2018

Organizácia OK olympiády z geografie

Borovská

 

8.2.2018

Divadlo Nová scéna – I., II. ročník

TU

 

8.2.2018

Lezecká stena – projekt školy – 4.C

Palečková

 

9.2.2018

Školské kolo chemickej olympiády

Kováčová

4

14.2.2018

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – II. stupeň

Škerková, Hadová

 

14.2.2018

Krajské kolo olympiády anglického jazyka

2

15.2. 2018

OK dejepisnej olympiády

Mudrochová

3

15.2.2018

Lezecká stena – projekt školy – 3.A

Melcerová

 

15.2.2018

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň

Koděrová

 

16.2. 2018

Hudobná akadémia – 3. a 6. ročník

Procházková

200

19.2.2018

Vstup CPPP do 5. B triedy – Vzťahy v triede

Králová

25

20.2.2018

Krajské kolo Šaliansky Maťko

Palečková

2

22.2.2018

Lezecká stena – projekt školy – 3.B

Poláčková

 

23.2.2018

Topliga – III. kolo – futbal pre III., IV. ročník

Dubinová, Bočkayová

12

 

 

 

Súhrn školských akcií a úspechov školy za minulý školský rok 2016/17