Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 

 
 

akcie a úspechy školy

 

Úspechy žiakov v školskom roku 2017/2018 s umiestnením

Deň

Súťaž

Zúčastnení žiaci

Umiestnenie

Zodpovedný pedagóg

28.9.2017

Cezpoľný beh – obvodné kolo

S. Blažek – 9.B
G. Dohňanská– 9.A
M. Šabíková – 9.B
L. Lachová – 7.B
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat

1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto

 

PaedDr. Gajdošová

12.10.2017

Cezpoľný beh-
Krajské kolo

Samuel Blažek – 9.B

3. miesto

PaedDr. Gajdošová

23.10.2017

Obvodné majstrovstvá v šachu – BA II

Michaela Smidová – 9.B

2.miesto

 

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladšie dievčatá

Czániková, Pócsová,Valovičová – 6.A

 

 1. miesto

PaedDr. Gimera

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – kat. dievčatá

Baloghová, Kittová -8.B
Šabíková, Nberiová – 9.B
Chudíková, Vizváryová – 7.C

 

 1. miesto

PaedDr. Gimera

16.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladší žiaci

Schneider, hronský, Šebesta,Fugersy. Jurčo, Šuba, Fronc, Tokoš, Koščál

 

3.miesto

PaedDr. Gajdošová

21.11.2017

Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise žiačok

Kittová -8.B
Červeňová – 9.B
Kučerová – 8.A

 

2.miesto

 

PaedDr. Gimera

23.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – starší chlapci

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

 

 1. miesto

PaedDr. Gajdošová

28.11.2017

Majstrovstvá obvodu vo florbale

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

1.miesto

PaedDr. Gajdošová

4.12.2017

Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok

Dohňanská, Šabíková K, Šabíková M., Baďurová, Kittová, Kučerová, Vizváryová

 

3.miesto

PaedDr. Gimera

12.12.2017

 

Projekt
Festival vody 2017

Š. Hlušák – 9.A
R. Matyšek – 9.A

Diplom za aktívnu účasť na súťažnej prehliadke projektov Festival vody 2017

Mgr. Jánska
Mgr. Pitko

16.1.2018

 

Okresné kolo
Olympiády anglického jazyka

Vlčková J. -7.B
Pečeňáková P. – 9.B

7. miesto
10. miesto

Mgr. Londarevová
Mgr. Bibel

23.1.2018

 

Okresné kolo
Šaliansky Maťko

 

Katarína Ollé – 4.C

1.miesto

PaedDr. Palečková

6.2.2018

Okresné kolo
Geografickej olympiády

M. Smidová 9.B
J. Mráz 9.A

4. miesto
5. miesto

Mgr. Borovská

14.2.2018

Krajské kolo
Olympiády ANJ

Murphy Emma Bree – 7.A

13. miesto

Mgr. Horváthová

 

20.2.2018

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Katarína Ollé 4.C

3.miesto

PaedDr. Palečková

20.2.2018

Okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín

Nela Fekiačová – 5.D

Čestné uznanie

Mgr. Deglovič

20.2.2018

Bavme deti športom
obvodné kolo

 

2.miesto

Mgr. Dubinová,           p. Csolleiová

 

22.3.2018

Okresné kolo Biblickej olympiády

Hlušák – 9.A
Halenkovičová – 7.A
Ciolfi – 5.A

3.miesto

Mgr. Danišová

23.3.2018

Okresné kolo chemickej olympiády

Hlušák , Matyšek – 9.A
Michaela Smidová – 9.B

Úspešní riešitelia

Mgr. Kováčová

26.3.2018

Súťaž „O majstra Ružinova“- volejbal, zmiešané družstvá

Dohňanská, Olejka,Nguyen, Borňák , Vo Binh -9.A,9.B
Baloghová, Kittová – 8.B

 1. miesto

PaedDr. Gajdošová

17.4.2018

Obvodné kolo
Matematickej olympiády

Martin Briak – 6.B

16.-44. miesto

Mgr. Ivana Králová

17.4.2018

McDonald´s Cup obvodné kolo – I.stupeň

Bolješik,Nahálka-3.A,
Bažík-3.D,         Adámeková, Horník-3.C, Jelínková,Matejková – 4.A
Jonáš-4.B, Hlôška,Ollé-4.C

      3.miesto

Mgr.Dubinová,
p. Krausová

19.4.2018

Krajské kolo vo florbale

Mrva, Nemec, Pieružek,
Polák I., Polák Ž., Rajzík, Verčík

1.miesto

PaedDr. Gajdošová

19.4.2018

Orientačný beh – obvodné kolo

Štefan Hlušák _ 9.A

2.miesto

PaedDr. Gimera

20.4.2018

Krajské kolo chemickej olympiády

Štefan Hlušák _ 9.A

Úspešný riešiteľ

Mgr. Kováčová

15.5.2018

Okresné kolo
Slávik Slovenska

Ján Mazán – 5.D /2.kat/
Olívia Bohmerová – 3.C /1.kat/
Lilien Hašková – 7.B /3. kat./

 1. miesto
 2. miesto

  3. miesto

Mgr. Slivovská

 

Prehľad podujatí, súťaží a akcií v školskom roku 2017/2018

I. POLROK

Deň

Súťaž

Zúčastnení žiaci

Umiestnenie

Zodpovedný pedagóg

28.9.2017

Cezpoľný beh – obvodné kolo

S. Blažek – 9.B
G. Dohňanská– 9.A
M. Šabíková – 9.B
L. Lachová – 7.B
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat

1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto

 

PaedDr. Gajdošová

12.10.2017

Cezpoľný beh-
Krajské kolo

Samuel Blažek – 9.B

3. miesto

PaedDr. Gajdošová

23.10.2017

Obvodné majstrovstvá v šachu – BA II

Michaela Smidová – 9.B

2.miesto

 

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladšie dievčatá

Czániková, Pócsová,Valovičová – 6.A

 

 1. miesto

PaedDr. Gimera

24.10.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – kat. dievčatá

Baloghová, Kittová -8.B
Šabíková, Nberiová – 9.B
Chudíková, Vizváryová – 7.C

 

 1. miesto

PaedDr. Gimera

16.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – mladší žiaci

Schneider, hronský, Šebesta,Fugersy. Jurčo, Šuba, Fronc, Tokoš, Koščál

 

3.miesto

PaedDr. Gajdošová

21.11.2017

Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise žiačok

Kittová -8.B
Červeňová – 9.B
Kučerová – 8.A

 

2.miesto

 

PaedDr. Gimera

23.11.2017

RŠLŽ „Majster Ružinova“ vo florbale – starší chlapci

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

 

 1. miesto

PaedDr. Gajdošová

28.11.2017

Majstrovstvá obvodu vo florbale

Igor a Žigmund Polák,
L. Nemec, A. Zelka- 8.C
D. Mrva, M. Novotný – 9.A
S. Pieružek – 8.A

1.miesto

PaedDr. Gajdošová

4.12.2017

Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok

Dohňanská, Šabíková K, Šabíková M., Baďurová, Kittová, Kučerová, Vizváryová

 

3.miesto

PaedDr. Gimera

12.12.2017

 

Projekt
Festival vody 2017

Š. Hlušák – 9.A
R. Matyšek – 9.A

Diplom za aktívnu účasť na súťažnej prehliadke projektov Festival vody 2017

Mgr. Jánska
Mgr. Pitko

16.1.2018

 

Okresné kolo
Olympiády anglického jazyka

Vlčková J. -7.B
Pečeňáková P. – 9.B

7. miesto
10. miesto

Mgr. Londarevová
Mgr. Bibel

23.1.2018

 

Okresné kolo
Šaliansky Maťko

 

Katarína Ollé – 4.C

1.miesto

PaedDr. Palečková

II. POLROK

Deň

Súťaž

Zúčastnení žiaci

Umiestnenie

Zodpovedný pedagóg

6.2.2018

Okresné kolo
Geografickej olympiády

M. Smidová 9.B
J. Mráz 9.A

4. miesto
5. miesto

Mgr. Borovská

14.2.2018

Krajské kolo
Olympiády ANJ

Murphy Emma Bree – 7.A

13. miesto

Mgr. Horváthová

 

20.2.2018

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Katarína Ollé 4.C

3.miesto

PaedDr. Palečková

20.2.2018

Okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín

Nela Fekiačová – 5.D

Čestné uznanie

Mgr. Deglovič

20.2.2018

Bavme deti športom
obvodné kolo

 

2.miesto

Mgr. Dubinová,           p. Csolleiová

 

22.3.2018

Okresné kolo Biblickej olympiády

Hlušák – 9.A
Halenkovičová – 7.A
Ciolfi – 5.A

3.miesto

Mgr. Danišová

23.3.2018

Okresné kolo chemickej olympiády

Hlušák , Matyšek – 9.A
Michaela Smidová – 9.B

Úspešní riešitelia

Mgr. Kováčová

26.3.2018

Súťaž „O majstra Ružinova“- volejbal, zmiešané družstvá

Dohňanská, Olejka,Nguyen, Borňák , Vo Binh -9.A,9.B
Baloghová, Kittová – 8.B

 1. miesto

PaedDr. Gajdošová

17.4.2018

Obvodné kolo
Matematickej olympiády

Martin Briak – 6.B

16.-44. miesto

Mgr. Ivana Králová

17.4.2018

McDonald´s Cup obvodné kolo – I.stupeň

Bolješik,Nahálka-3.A,
Bažík-3.D,         Adámeková, Horník-3.C, Jelínková,Matejková – 4.A
Jonáš-4.B, Hlôška,Ollé-4.C

      3.miesto

Mgr.Dubinová,
p. Krausová

19.4.2018

Krajské kolo vo florbale

Mrva, Nemec, Pieružek,
Polák I., Polák Ž., Rajzík, Verčík

1.miesto

PaedDr. Gajdošová

19.4.2018

Orientačný beh – obvodné kolo

Štefan Hlušák _ 9.A

2.miesto

PaedDr. Gimera

20.4.2018

Krajské kolo chemickej olympiády

Štefan Hlušák _ 9.A

Úspešný riešiteľ

Mgr. Kováčová

15.5.2018

Okresné kolo
Slávik Slovenska

Ján Mazán – 5.D /2.kat/
Olívia Bohmerová – 3.C /1.kat/
Lilien Hašková – 7.B /3. kat./

 1. miesto
 2. miesto

  3. miesto

Mgr. Slivovská