Header image
 
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
  Meniny na web
line decor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuálne

Venujte pozornosť informáciám o spracovávaní osobných údajov na ZŠ Pavla Marcelyho: DOKUMENT 1, DOKUMENT 2
Venujte pozornosť doplnenému vnútornému poriadku školy
Dovoľujeme si Vás osloviť a zároveň informovať o našej snahe zrevitalizovať školský areál, hlavne jeho bežeckú dráhu.
darovací účet : SK66 0200 0000 0024 4049 3151. Nezabudnite, že pred darovaním treba uzatvoriť darovaciu zmluvu. Ďakujeme.
Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZŠ Pavla Marcelyho na 7.5.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V prípade nutnosti bude škola v čase 7:30 - 15:30 fungovať pre prihlásených žiakov 1. až 5. ročníka v rámci ŠKD. Riaditeľ školy.
Aktualizované akcie a úspechy

Z fotogalérie ostatné fotky a zaujímavosti na Facebooku

Z videogalérie všetky videá nájdete na YouTube


50 rokov ZŠ Pavla Marcelyho


50. výročie - Strom prianí

 50. výročie - spomienky a želania


Školské správy

Ružinovský idol

 MDD na ZŠ Pavla Marcelyho

 

 


    Zo školského

    Odporúčame navštíviť: