Header image
 
drieňová 16  
line decor
  Meniny na web
line decor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

english

webdesign / logo,
administrácia:
Peter Švatarák

 Aktuálne

Oznamujem Vám, že z organizačných dôvodov udeľujem dňa 2.5.2014 riaditeľské voľno. V príprade záujmu bude v tento deň sprístupnený Školský klub detí v čase od 08:00 do 17:00 hod.
V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov o výberovom konaní a podľa ustanovení § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie miest zástupcov riaditeľa školy pre I. stupeň a II. stupeň.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na: Nákup školských skriniek do šatne
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na: Výmena podláh na chodbách v budove školy
Aktualizovaná stránka 5. ročníka súťaže Ružinovský Idol, aktualizované akcie a úspechy
Milí rodičia budúcich prvákov, v školskom roku 2014/2015 budeme z kapacitných a organizačných dôvodov otvárať 3 prvácke triedy pre celkovo 72 prvákov. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí sa budú posielať koncom marca. V prvom rade sme prijali všetky rajónne deti a tých, ktorí už u nás majú súrodenca. Zvyšné miesta sa budú dopĺňať až po vyjadrení CPPPP o odklade školskej dochádzky u prijatých žiakov.

Vážení rodičia, prostredníctvom ŽK vašich detí sme Vás informovali o možnosti darovať krv priamo v našej škole. Po dohode s Národnou transfúznou stanicou Vám informujeme o termíne darovania krvi – 25. apríl /piatok/ 2014 v čase od 8.00 do 11.00 hod.v malej telocvični /A pavilón, prízemie/. Na odber je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca. Viac informácií o tejto osožnej akcii Vám podáme začiatkom apríla. Ďakujeme! Kto by sa chcel ešte pripojiť, môže tak urobiť.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na: Nákup školského nábytku do prváckych tried

Z fotogalérie ostatné fotky a zaujímavosti na Facebooku

Najnovšie videá všetky videá nájdete na YouTube


Prezentačné video


Z histórie školy

 Reportáž k projektu Comenius (Pupils Project)


Všetko najlepšie k 45. výročiu želajú naši žiaci

 


    Zo školského

    

    Odporúčame