Header image
 
drieňová 16  
line decor
  Meniny na web
line decor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuálne

Aktualizované akcie a úspechy, zverejňovanie
Doplnené krúžky na tento školský rok
aktualizované dokumenty na stránke ZRŠ Cornus, aktualizovaný zoznam Rady školy v infoservise
Na základe hlasovania sa novými člemi Rady školy stali Zuzana Pajdlhauserová a Peter Danko. V prílohe si môžete prečítať zápisnicu z volieb.
Milí rodičia,
na začiatku tohto školského roka prebehne voľba do Rady školy, v ktorej chýbajú dvaja členovia delegovaní za rodičov. Členstvom v Rade školy budú poverení na najbližší rok, keďže súčasná Rada školy je platná do septembra 2016, kedy prebehne aj nová voľba všetkých členov. Voľba (hlasovaním prítomných rodičov) do Rady školy prebehne vo štvrtok 10.09.2015 o 17:00 počas triednych aktívov a preto Vás prosím o čo najväčšiu účasť. Ak by ste mali záujem byť členom Rady školy na toto obdobie, prosím Vás o prihlásenie sa osobne u asistentky riaditeľa alebo e-mailom na zsdrienova@centrum.sk najneskôr do štvrtka 10.9.2015 do 12:00 hod.

Z fotogalérie ostatné fotky a zaujímavosti na Facebooku

Z videogalérie všetky videá nájdete na YouTube


Školské správy


Z histórie školy

 Reportáž k projektu Comenius (Pupils Project)


Všetko najlepšie k 45. výročiu želajú naši žiaci

 

 


    Zo školského

    Odporúčame