Header image
 
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
  Meniny na web
line decor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuálne

Aktualizované Akcie a úspechy
Aktualizované krúžky

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16 dňa 16. 9. 2016 riaditeľské voľno. V prípade nutnosti, bude škola v čase 7:30-15:30 fungovať pre prihlásených žiakov 1. až 5. ročníka. 

 Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ školy

ŠTRAJK INFO
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu vstupu pedagogických zamestnancov do stupňovaného štrajku nevieme zabezpečiť riadnu (ani obmedzenú) prevádzku nášho školského zariadenia a preto bude dňa 13.9. 2016 (utorok) škola zatvorená počas prvej vyučovacej hodiny od 8:00 - 8:45.
Počas štrajku nebude v škole zabezpečená prevádzka v Školskom klube detí v rannej službe od 6:30-7:45.
Brány školy sa opäť otvoria o 8:45 a vyučovanie sa začína druhou vyučovacou hodinou o 8:55, ďalšie vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

Aktualizovaný zoznam krúžkov cez vzdelávacie poukazy

Z fotogalérie ostatné fotky a zaujímavosti na Facebooku

Z videogalérie všetky videá nájdete na YouTube


Školské správy


Planéta a jedlo

 Reportáž k projektu Comenius (Pupils Project)


Pamätná brožúra

Ružinovský idol


Z histórie školy

 Čo pre nás znamenajú Vianoce


Projektový týždeň

 

 


    Zo školského

    Odporúčame navštíviť: